Overslaan en naar de inhoud gaan

Recent nieuws

Blootstelling aan DEGME kan de voortplanting schaden

Werknemers die tijdens hun werk in aanraking komen met de stof diethyleenglycol (mono)methylether (DEGME), kunnen daar nadelige effecten van ondervinden.
Lees verder

WBO: onderzoek naar kalkscore en kans op hart- en vaatziekten

De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris van VWS om onder een aantal voorwaarden een vergunning te verlenen voor een onderzoek naar de relatie tussen...
Lees verder

WBO: onderzoek naar risicomodel bij screening op darmkanker

De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad adviseert de minister van VWS om de vergunningaanvraag van het AMC voor een wetenschappelijk onderzoek naar een risicomodel binnen het...
Lees verder

Recente vacatures